EBZN - etylbenzen

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Praha
Okres: Praha 4
Látka: EBZN - etylbenzen
Jednotka: µg/m³
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
ALIBV
Detail
163898
ČHMÚ
(1561)
Praha 4-Libuš
Měření VOC
GC-VOC
Xm 0,15 0,13 0,10 0,11 0,12 0,12 0,18 0,12 0,12 0,19 0,6 0,1 ~
mc 8 7 9 8 9 5 8 9 9 6 9 6 08.12. ~ ~ 4