B[𝑎]P - benzo[𝑎]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Látka: B[𝑎]P - benzo[𝑎]pyren
Jednotka: ng/m³
Roční LV: 1,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
ARIEP
Detail
1395884
ČHMÚ
(2106)
Praha 2-Riegrovy sady
Měření PAHs
GC-MS
Xm 1,34 1,77 0,71 0,26 0,10 0,03 0,03 0,04 0,12 0,68 0,84 1,14 0,6 0,67 122
mc 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 0,2 4,49 0