Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m³
Roční LV: 500,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JJIH0
Detail
1006404
ČHMÚ
(1930)
Jihlava
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
2,88 5,75 4,11 2,79 1,65 4,38 2,30 1,96 3,53 4,00 4,2 2,9 2,6 ~ 155
45 45 46 19 ~ ~ 52
JJIZ0
Detail
1315461
ZÚ-Ostrava
(1682)
Jihlava-Znojemská
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
3,32 6,74 4,08 3,41 3,17 4,12 2,61 2,40 5,86 4,97 4,95 3,75 4,6 3,6 3,6 4,5 4,1 1,58 26
7 6 7 6 3,8 1,47 0