Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m³
Roční LV: 20,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JJIH0
Detail
1006384
ČHMÚ
(1930)
Jihlava
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,09 0,40 0,44 0,52 0,22 0,36 0,31 0,21 0,41 0,52 0,3 0,4 0,3 ~ 155
45 45 46 19 ~ ~ 52
JJIZ0
Detail
1315453
ZÚ-Ostrava
(1682)
Jihlava-Znojemská
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,31 0,69 0,65 0,63 0,54 0,58 0,25 0,21 0,43 0,53 0,57 0,39 0,5 0,6 0,3 0,5 0,5 0,21 26
7 6 7 6 0,4 1,59 0