Cd - kadmium

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Látka: Cd - kadmium
Jednotka: ng/m³
Roční LV: 5,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JJIH0
Detail
1006400
ČHMÚ
(1930)
Jihlava
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,19 0,26 0,15 0,13 0,06 0,07 0,05 0,04 0,10 0,14 0,2 0,1 0,1 ~ 155
45 45 46 19 ~ ~ 52
JJIZ0
Detail
1315457
ZÚ-Ostrava
(1682)
Jihlava-Znojemská
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,26 0,32 0,23 0,16 0,14 0,11 0,12 0,12 0,18 0,26 0,22 0,21 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,07 26
7 6 7 6 0,2 1,46 0