As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m³
Roční LV: 6,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JJIH0
Detail
1006392
ČHMÚ
(1930)
Jihlava
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,77 0,99 0,51 0,35 0,23 0,42 0,26 0,29 0,68 0,51 0,7 0,3 0,4 ~ 155
45 45 46 19 ~ ~ 52
JJIZ0
Detail
1315441
ZÚ-Ostrava
(1682)
Jihlava-Znojemská
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,59 0,82 0,55 0,33 0,28 0,38 0,32 0,34 0,72 0,54 0,63 0,87 0,6 0,3 0,5 0,7 0,5 0,24 26
7 6 7 6 0,5 1,55 0