As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Praha
Okres: Praha 2
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m³
Roční LV: 6,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ARIE0
Detail
1630800
ČHMÚ
(2107)
Praha 2-Riegrovy sady
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,50 3,05 0,65 0,55 0,24 0,50 0,40 0,15 0,86 0,68 0,80 0,99 1,7 0,4 0,5 0,8 0,8 1,27 61
15 15 15 16 0,5 2,63 0