TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Měřicí program: UULK0 , Ústí n.L.-Kočkov
Identifikace ISKO: 1413
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m³ Xm 0,28 0,52 0,39 0,41 0,33 0,56 0,33 0,33 0,52 0,54 0,32 0,29 0,40
N 15 14 16 15 15 13 16 15 15 16 15 15
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 0,58 0,83 0,84 0,54 0,68 0,78 0,45 0,70 1,07 0,96 0,90 0,87 0,76
N 15 14 16 15 15 13 16 15 15 16 15 15
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 2,04 4,03 3,31 3,20 2,23 4,62 2,59 2,59 4,48 4,73 2,89 1,85 3,18
N 15 14 16 15 15 13 16 15 15 16 15 15
Fe ICP-MS ng/m³ Xm 104,92 182,39 163,55 147,22 109,85 208,61 122,11 136,74 220,77 242,25 161,06 93,96 156,85
N 15 14 16 15 15 13 16 15 15 16 15 15
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,54 0,55 0,26 0,40 0,26 0,31 0,15 0,19 0,41 0,49 0,46 0,36
N 15 14 16 15 15 13 16 15 15 16 15 1
Cu ICP-MS ng/m³ Xm 3,87 3,51 2,80 2,27 2,06 3,15 2,16 2,82 4,65 4,43 3,63 2,15 2,99
N 15 14 16 15 15 13 16 15 15 16 15 15
Zn ICP-MS ng/m³ Xm 15,09 27,76 13,19 12,80 8,20 10,94 6,88 8,77 11,47 17,07 13,25 10,85 12,91
N 15 14 16 15 15 13 16 15 15 16 15 15
As ICP-MS ng/m³ Xm 1,46 2,37 0,82 0,31 0,27 0,30 0,30 0,35 0,52 0,96 1,27 1,58 0,87
N 15 14 16 15 15 13 16 15 15 16 15 15
Se ICP-MS ng/m³ Xm 0,93 2,00 0,98 0,65 0,50 0,93 0,67 1,86 2,54 2,30 3,02 2,10 1,54
N 15 14 16 15 15 13 16 15 15 16 15 15
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,13 0,18 0,08 0,08 0,05 0,05 0,04 0,05 0,08 0,12 0,10 0,10 0,09
N 15 14 16 15 15 13 16 15 15 16 15 15
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 3,60 5,72 2,81 2,70 1,62 2,02 1,51 1,76 2,82 4,57 3,43 3,30 2,98
N 15 14 16 15 15 13 16 15 15 16 15 15