TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Měřicí program: UUDI0 , Ústí n. L.-Prokopa Diviše
Identifikace ISKO: 2157
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 1,34 2,01 2,20 4,20 1,95 2,15 2,65 3,27 3,64 3,59 2,79 4,41 2,85
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 6,10 9,15 11,90 23,83 9,01 10,29 7,15 10,62 8,38 9,06 7,23 8,36 10,09
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,61 0,50 0,70 2,32 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,67
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
As ICP-MS ng/m³ Xm 2,42 4,39 1,91 3,49 0,86 0,72 0,43 0,52 0,55 1,35 1,87 4,54 1,91
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,22 0,39 0,19 0,20 0,10 0,08 0,06 0,19 0,14 0,19 0,18 0,32 0,19
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 7,39 11,30 6,21 7,80 4,16 4,51 3,17 3,89 4,39 7,04 6,96 9,96 6,34
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2