TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Měřicí program: UTUS0 , Tušimice
Identifikace ISKO: 2324
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m³ Xm 1,00 0,59 0,49 0,85 0,63 1,05 0,40 0,26 0,71 0,84 0,40 0,25 0,62
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 1,23 1,15 0,71 0,91 1,08 1,31 0,66 0,22 1,18 1,51 0,54 0,18 0,88
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 6,59 6,82 6,47 5,20 4,19 6,95 3,15 2,33 4,94 6,26 2,64 1,59 4,75
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Fe ICP-MS ng/m³ Xm 398,21 247,81 204,17 332,81 263,53 413,00 191,81 119,24 319,20 431,13 173,58 97,28 265,01
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,96 1,05 0,74 0,64 0,42 0,83 0,39 0,21 0,57 0,67 0,33 0,61
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 1
Cu ICP-MS ng/m³ Xm 3,61 3,68 1,85 2,46 3,11 5,64 1,96 2,57 3,83 6,06 2,22 0,77 3,13
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Zn ICP-MS ng/m³ Xm 18,58 29,64 9,57 12,79 9,25 13,06 6,77 7,03 11,00 17,02 8,31 7,03 12,42
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
As ICP-MS ng/m³ Xm 3,00 5,21 0,70 0,88 0,54 0,53 0,38 0,24 0,57 2,01 1,21 0,72 1,30
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Se ICP-MS ng/m³ Xm 1,49 1,03 0,41 0,84 0,44 1,34 0,36 0,38 0,51 0,80 0,66 0,18 0,70
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,17 0,19 0,07 0,11 0,04 0,05 0,04 0,05 0,06 0,11 0,08 0,05 0,08
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 4,53 6,98 2,17 3,38 3,12 2,19 1,30 1,35 2,48 4,76 2,72 1,88 3,04
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5