TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Měřicí program: TORO0 , Ostrava-Radvanice OZO
Identifikace ISKO: 1942
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 5,88 7,71 4,34 2,80 2,71 2,28 2,26 3,10 3,06 4,82 4,90 3,74 3,95
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 46,91 81,85 48,74 35,12 34,26 30,73 23,44 34,39 33,72 51,58 63,40 32,57 42,82
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 1,75 3,28 2,26 2,15 1,51 1,51 0,99 0,90 0,98 1,48 1,66 2,32 1,72
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
As ICP-MS ng/m³ Xm 2,38 3,05 1,86 1,34 0,75 0,71 0,64 0,59 0,87 1,36 1,45 2,92 1,50
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,60 2,78 0,83 0,46 0,41 0,25 0,23 0,30 0,47 0,82 1,21 0,87 0,76
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 27,84 43,10 24,79 27,65 23,06 12,04 11,85 17,29 15,69 36,69 38,49 23,85 25,00
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2