TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Měřicí program: TORE0 , Ostrava-Radvanice ZÚ
Identifikace ISKO: 1749
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 8,80 12,81 7,80 4,42 4,04 2,64 3,28 4,41 4,58 6,06 7,89 8,55 6,29
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 107,48 111,85 64,28 69,54 56,03 40,50 37,26 59,14 73,45 81,43 118,54 83,69 75,21
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 2,59 3,42 3,14 1,81 1,74 1,23 1,12 1,49 1,16 1,76 2,07 1,98 1,96
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
As ICP-MS ng/m³ Xm 2,11 2,43 1,34 1,10 0,79 0,66 0,65 0,63 0,84 1,23 1,46 2,89 1,34
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 1,18 4,07 2,44 0,81 0,92 0,38 0,41 0,59 1,10 1,15 2,55 3,04 1,56
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 66,40 85,05 47,93 50,90 46,40 18,69 20,89 33,45 37,23 56,35 73,89 70,50 50,48
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2