TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Měřicí program: TOMH0 , Ostrava-Mariánské Hory
Identifikace ISKO: 1750
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 3,10 3,31 4,05 3,05 2,73 3,15 2,82 2,80 3,61 4,54 6,95 3,65 3,65
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 11,23 20,35 23,42 17,44 22,85 19,30 19,22 16,93 19,65 22,64 26,15 17,13 19,73
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 2,14 3,11 4,88 3,04 2,90 3,17 2,80 2,28 2,47 2,94 5,82 2,81 3,20
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
As ICP-MS ng/m³ Xm 2,15 2,67 1,97 1,56 1,15 1,05 1,18 1,41 1,62 1,65 1,99 2,45 1,74
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,32 0,42 0,35 0,31 0,30 0,23 0,24 0,26 0,33 0,34 0,32 0,42 0,32
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 15,58 21,05 17,72 13,12 15,37 18,14 64,98 67,37 48,26 19,32 24,43 17,66 28,72
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2