TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Měřicí program: TCER0 , Červená hora
Identifikace ISKO: 1559
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m³ Xm 0,16 0,43 0,22 0,31 0,20 0,44 0,32 0,17 0,34 0,32 0,11 0,11 0,26
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 0,38 0,41 0,28 0,19 0,38 0,71 0,78 0,22 0,31 0,68 0,25 0,95 0,46
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 1,31 3,01 2,23 3,05 2,15 4,73 3,81 2,36 4,02 3,89 1,06 1,25 2,73
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15
Fe ICP-MS ng/m³ Xm 43,45 146,72 92,08 123,96 97,68 198,72 132,55 83,59 153,15 147,49 46,82 38,40 108,19
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,12 0,40 0,30 0,22 0,13 0,40 0,26 0,13 0,17 0,27 0,16 0,11 0,22
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15
Cu ICP-MS ng/m³ Xm 0,49 0,89 1,22 1,20 0,91 1,68 1,36 0,36 1,31 2,79 0,58 0,95 1,14
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15
Zn ICP-MS ng/m³ Xm 9,09 10,34 9,03 8,33 8,26 11,41 8,02 4,39 9,32 13,14 4,90 7,66 8,63
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15
As ICP-MS ng/m³ Xm 0,57 0,62 0,45 0,62 0,20 0,65 0,31 0,39 0,42 0,46 0,37 0,42 0,45
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15
Se ICP-MS ng/m³ Xm 0,28 0,39 0,25 0,21 0,21 0,44 0,38 0,22 0,41 0,45 0,23 0,14 0,30
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,08 0,09 0,13 0,09 0,05 0,08 0,06 0,03 0,09 0,13 0,05 0,07 0,08
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 2,34 4,20 2,70 3,03 1,21 3,04 2,23 1,41 3,41 4,33 2,46 3,26 2,78
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 15 15