TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Měřicí program: SSTE0 , Stehelčeves
Identifikace ISKO: 1745
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-OES ng/m³ Xm 4,96 5,02 5,96 1,79 2,61 2,13 2,50 4,18 1,92 1,83
N 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1
Mn ICP-OES ng/m³ Xm 7,08 10,65 14,15 4,24 2,48 4,40 3,65 9,45 5,14 4,59
N 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1
Ni ICP-OES ng/m³ Xm 1,22 1,31 1,59 0,51 0,31 0,39 0,55 0,79 0,59 0,65
N 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1
As ICP-OES ng/m³ Xm 3,34 6,55 3,50 0,30 0,10 0,24 0,33 1,18 1,08 1,40
N 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1
Cd ICP-OES ng/m³ Xm 0,20 0,41 0,26 0,05 0,02 0,04 0,08 0,13 0,11 0,11
N 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1
Pb ICP-OES ng/m³ Xm 5,75 12,00 7,40 1,97 1,42 2,02 1,75 4,26 3,54 3,36
N 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 1