TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Měřicí program: SKOA0 , Kolín SAZ
Identifikace ISKO: 1703
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m³ Xm
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mn ICP-MS ng/m³ Xm
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS ng/m³ Xm
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
As ICP-MS ng/m³ Xm
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS ng/m³ Xm
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS ng/m³ Xm
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0