TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Měřicí program: SKLS0 , Kladno-Švermov
Identifikace ISKO: 1616
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m³ Xm 0,26 0,48 0,47 0,58 0,33 0,68 0,32 0,25 0,47 0,51 0,34 0,30 0,41
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 0,64 1,35 1,12 0,70 0,42 0,81 0,75 0,62 1,35 1,29 0,42 0,58 0,82
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 3,02 5,79 6,07 5,50 3,36 6,89 3,28 2,60 5,66 7,01 3,37 3,09 4,62
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Fe ICP-MS ng/m³ Xm 102,15 224,92 228,08 235,93 145,76 298,76 137,81 107,15 241,45 260,01 144,55 97,19 185,15
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,30 0,90 1,04 0,42 0,26 0,61 0,29 0,25 0,43 0,45 0,43 0,48
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 14 2 15
Cu ICP-MS ng/m³ Xm 3,99 4,58 3,68 3,89 3,62 4,14 4,31 4,15 5,06 5,11 3,21 1,22 3,78
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Zn ICP-MS ng/m³ Xm 26,89 38,94 25,63 23,53 11,95 11,94 7,73 6,66 16,03 35,72 21,60 21,75 20,62
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
As ICP-MS ng/m³ Xm 5,68 7,37 3,13 1,68 0,52 0,44 0,41 0,27 0,77 1,94 2,33 4,03 2,41
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Se ICP-MS ng/m³ Xm 0,40 0,66 0,49 0,43 0,27 0,62 0,37 0,32 0,70 0,44 0,39 0,43 0,46
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,23 0,35 0,21 0,19 0,09 0,06 0,05 0,04 0,11 0,33 0,19 0,21 0,17
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 6,38 8,17 4,12 5,31 2,73 2,59 1,95 1,44 2,96 6,31 4,19 4,10 4,08
N 15 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 15