Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

POPS-PAH

POPS-PCB_OCP