TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Měřicí program: MOLS0 , Olomouc-Šmeralova
Identifikace ISKO: 1692
Organizace: ZÚ-Ostrava
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 1,06 1,89 1,65 0,71 0,55 0,93 1,39 1,52 2,29 2,81 2,95 3,19 1,76
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 8,84 13,13 11,61 9,50 8,13 11,12 11,13 8,99 16,26 18,34 12,65 13,98 12,02
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,74 1,45 1,26 0,87 2,33 1,10 0,44 0,74 0,94 1,14 1,11 1,15 1,11
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
As ICP-MS ng/m³ Xm 1,20 1,71 0,80 0,61 0,31 0,57 0,70 0,53 0,70 0,85 1,09 2,33 0,95
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,25 0,34 0,23 0,14 0,11 0,25 0,26 0,11 0,20 0,32 0,29 0,39 0,24
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 11,00 16,30 9,59 7,45 7,33 11,25 10,19 4,98 13,28 18,20 12,06 14,78 11,38
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2