TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Měřicí program: MBEL0 , Bělotín
Identifikace ISKO: 2409
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m³ Xm 0,36 0,64 0,36 0,38 0,30 0,44 0,33 0,24 0,34 0,40 0,34 0,20 0,36
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 0,97 1,81 0,70 0,90 0,78 0,91 0,59 0,86 0,56 1,38 1,17 0,82 0,95
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 5,43 10,32 5,61 6,90 5,43 5,60 4,06 5,56 5,78 7,22 7,36 2,39 5,91
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Fe ICP-MS ng/m³ Xm 190,20 302,07 185,42 236,59 213,02 246,40 183,22 224,58 217,63 273,77 263,71 88,93 217,18
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,44 1,23 0,50 0,44 0,37 0,35 0,19 0,41 0,30 0,40 0,39 0,18 0,42
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Cu ICP-MS ng/m³ Xm 3,01 5,29 2,53 2,50 4,64 2,86 1,67 3,96 2,45 4,62 4,51 2,32 3,34
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Zn ICP-MS ng/m³ Xm 25,75 47,37 20,54 17,38 13,52 9,80 7,00 7,36 14,73 19,77 23,54 18,06 18,47
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
As ICP-MS ng/m³ Xm 1,66 2,32 1,17 0,63 0,33 0,77 0,40 0,26 0,39 0,71 1,12 1,68 0,94
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Se ICP-MS ng/m³ Xm 0,59 0,74 0,35 0,48 0,53 0,67 0,40 0,33 0,46 0,54 0,62 0,60 0,53
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,29 0,36 0,18 0,14 0,09 0,08 0,04 0,04 0,09 0,18 0,20 0,21 0,16
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 7,48 9,00 4,86 4,12 4,17 3,01 1,42 2,33 2,90 4,95 5,52 5,72 4,57
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5