TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Měřicí program: LJNM0 , Jablonec-město
Identifikace ISKO: 2370
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m³ Xm 0,25 0,66 0,31 0,34 0,27 0,50 0,28 0,21 0,40 0,30 0,16 0,17 0,32
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 0,87 0,67 0,72 0,90 0,65 0,70 0,56 0,59 1,08 0,36 0,90 0,33 0,68
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 1,83 5,16 3,33 2,91 2,19 4,68 2,62 2,19 4,55 3,80 2,05 1,84 3,07
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Fe ICP-MS ng/m³ Xm 70,89 260,89 166,79 137,89 111,34 229,68 135,24 112,03 226,81 169,85 110,81 88,39 150,71
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,34 0,80 0,39 0,25 0,34 0,52 0,25 0,28 0,40 0,36 0,30 0,37
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 8
Cu ICP-MS ng/m³ Xm 4,04 3,46 3,32 2,44 2,94 3,99 2,47 3,99 5,31 4,04 2,71 1,04 3,18
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 13
Zn ICP-MS ng/m³ Xm 19,22 25,99 17,91 14,95 10,75 27,66 8,54 13,15 15,01 15,91 15,74 21,84 17,13
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
As ICP-MS ng/m³ Xm 1,43 1,82 1,28 0,70 0,29 0,59 0,26 0,40 0,85 0,89 0,92 1,93 0,94
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Se ICP-MS ng/m³ Xm 0,31 0,54 0,33 0,22 0,21 0,75 0,34 0,46 0,64 0,39 0,60 0,27 0,42
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,21 0,32 0,22 0,16 0,09 0,29 0,16 0,27 0,35 0,20 0,14 0,24 0,22
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 4,73 5,64 3,82 4,23 2,41 3,26 1,91 1,81 3,96 5,00 3,93 3,93 3,70
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 16 15 15