TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Měřicí program: JZNZ0 , Ždár nad Sázavou
Identifikace ISKO: 1683
Organizace: ZÚ-Ostrava
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 0,85 1,31 1,77 1,37 1,90 1,62 2,25 2,97 2,80 2,86 2,23 1,51 1,96
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 5,03 6,43 6,95 6,36 6,63 6,05 4,89 5,55 6,95 10,36 5,77 3,97 6,25
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,33 0,73 1,07 0,46 0,58 0,57 0,30 0,46 0,41 1,18 0,68 0,57 0,61
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
As ICP-MS ng/m³ Xm 0,77 0,73 0,62 0,30 0,24 0,35 0,25 0,33 0,68 0,59 0,69 1,09 0,56
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,12 0,18 0,14 0,09 0,07 0,07 0,05 0,05 0,11 0,23 0,17 0,17 0,12
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 3,27 5,38 3,58 3,17 2,77 2,65 1,82 1,80 3,45 4,38 5,56 3,58 3,43
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2