TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Měřicí program: JJIZ0 , Jihlava-Znojemská
Identifikace ISKO: 1682
Organizace: ZÚ-Ostrava
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 1,29 1,93 1,66 1,88 1,56 2,11 1,40 1,51 1,93 2,08 1,76 1,24 1,69
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 3,15 9,71 10,19 9,83 7,34 8,26 6,86 6,69 9,34 9,29 7,17 5,54 7,79
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,31 0,69 0,65 0,63 0,54 0,58 0,25 0,21 0,43 0,53 0,57 0,39 0,48
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
As ICP-MS ng/m³ Xm 0,59 0,82 0,55 0,33 0,28 0,38 0,32 0,34 0,72 0,54 0,63 0,87 0,53
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,26 0,32 0,23 0,16 0,14 0,11 0,12 0,12 0,18 0,26 0,22 0,21 0,19
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 3,32 6,74 4,08 3,41 3,17 4,12 2,61 2,40 5,86 4,97 4,95 3,75 4,08
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2