TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Měřicí program: JJIH0 , Jihlava
Identifikace ISKO: 1930
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m³ Xm 0,13 0,36 0,37 0,44 0,23 0,50 0,29 0,18 0,41 0,38
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 4 0
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 0,64 0,69 0,73 0,51 0,41 1,00 0,59 0,36 0,86 0,95
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 4 0
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 1,99 4,93 4,54 4,62 2,56 5,30 3,15 2,60 5,10 4,99
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 4 0
Fe ICP-MS ng/m³ Xm 63,88 197,23 216,17 201,12 108,75 259,51 146,95 130,19 250,07 226,80
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 4 0
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,09 0,40 0,44 0,52 0,22 0,36 0,31 0,21 0,41 0,52
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 4 0
Cu ICP-MS ng/m³ Xm 4,05 5,72 4,50 2,35 1,67 2,70 2,15 1,62 3,12 4,97
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 4 0
Zn ICP-MS ng/m³ Xm 12,62 24,49 15,14 14,74 7,64 10,73 6,78 6,05 11,31 14,85
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 4 0
As ICP-MS ng/m³ Xm 0,77 0,99 0,51 0,35 0,23 0,42 0,26 0,29 0,68 0,51
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 4 0
Se ICP-MS ng/m³ Xm 0,25 0,45 0,22 0,28 0,14 0,32 0,24 0,11 0,35 0,37
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 4 0
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,19 0,26 0,15 0,13 0,06 0,07 0,05 0,04 0,10 0,14
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 4 0
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 2,88 5,75 4,11 2,79 1,65 4,38 2,30 1,96 3,53 4,00
N 15 14 16 15 15 15 16 15 15 15 4 0