TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Měřicí program: EPAU0 , Pardubice Dukla
Identifikace ISKO: 1513
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m³ Xm 0,22 0,41 0,34 0,54 0,32 0,55 0,25 0,28 0,51 0,48 0,24 0,37
N 14 14 16 15 15 15 15 16 15 16 13 15
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 0,62 0,95 0,69 1,10 0,41 0,63 0,57 0,67 1,45 1,60 0,73 0,84
N 14 14 16 15 15 15 15 16 15 16 13 15
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 3,48 6,08 5,06 5,66 3,73 6,03 3,12 3,92 6,64 6,76 3,79 4,77
N 14 14 16 15 15 15 15 16 15 16 13 15
Fe ICP-MS ng/m³ Xm 141,06 253,52 249,78 266,13 154,92 286,64 143,14 185,05 335,84 336,54 184,57 223,96
N 14 14 16 15 15 15 15 16 15 16 13 15
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,50 0,44 0,43 0,51 0,31 0,43 0,28 0,31 0,72 0,46 0,45
N 14 14 16 15 15 15 15 16 15 16 4 12
Cu ICP-MS ng/m³ Xm 3,24 4,76 3,98 3,37 3,63 4,05 3,81 5,00 6,22 6,57 4,32
N 14 14 16 15 15 15 15 16 15 16 11 12
Zn ICP-MS ng/m³ Xm 23,12 33,23 18,30 18,35 8,96 13,17 9,44 8,11 17,91 22,07 23,63 17,31
N 14 14 16 15 15 15 15 16 15 16 13 15
As ICP-MS ng/m³ Xm 0,94 1,77 1,05 0,67 0,29 0,77 0,53 0,82 1,03 0,83 1,73 0,95
N 14 14 16 15 15 15 15 16 15 16 13 15
Se ICP-MS ng/m³ Xm 0,32 0,73 0,42 0,47 0,36 0,71 0,48 0,45 0,51 0,62 0,40 0,49
N 14 14 16 15 15 15 15 16 15 16 13 15
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,17 0,24 0,13 0,12 0,05 0,07 0,05 0,04 0,09 0,15 0,18 0,12
N 14 14 16 15 15 15 15 16 15 16 13 15
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 4,02 6,07 3,63 3,18 2,00 3,16 1,53 1,49 3,45 5,02 4,63 3,45
N 14 14 16 15 15 15 15 16 15 16 13 15