TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Měřicí program: EJBO0 , Jablonné nad Orlicí
Identifikace ISKO: 2404
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m³ Xm 0,44 0,29 0,39 0,17 0,33 0,26 0,16
N 12 10 11 15 15 14 12 16 15 14 0 14
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 0,64 0,28 0,15 0,22 0,91 0,51 0,39
N 12 10 11 15 15 14 12 16 15 14 0 14
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 4,14 3,07 3,47 2,13 3,40 3,49 2,22
N 12 10 11 15 15 14 12 16 15 14 0 14
Fe ICP-MS ng/m³ Xm 153,89 110,33 144,93 85,58 144,57 116,47 48,80
N 12 10 11 15 15 14 12 16 15 14 0 14
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,35 0,23 0,27 0,21 1,12 0,22
N 12 10 11 15 15 14 12 16 15 14 0 6
Cu ICP-MS ng/m³ Xm 1,68 1,35 1,65 2,59 2,64 1,62 0,50
N 12 10 11 15 15 14 12 16 15 14 0 14
Zn ICP-MS ng/m³ Xm 13,47 7,05 8,15 4,81 9,67 10,78 15,03
N 12 10 11 15 15 14 12 16 15 14 0 14
As ICP-MS ng/m³ Xm 0,63 0,29 0,93 0,37 0,63 0,56 2,16
N 12 10 11 15 15 14 12 16 15 14 0 14
Se ICP-MS ng/m³ Xm 0,28 0,27 0,30 0,17 0,34 0,34 0,31
N 12 10 11 15 15 14 12 16 15 14 0 14
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,11 0,05 0,06 0,03 0,07 0,11 0,16
N 12 10 11 15 15 14 12 16 15 14 0 14
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 3,18 1,81 3,00 0,98 2,78 3,36 4,27
N 12 10 11 15 15 14 12 16 15 14 0 14