TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Sasko-Drážďany
Okres: Zittau
Měřicí program: DZIT0 , Zittau-Ost
Identifikace ISKO: 1922
Organizace: LfULG
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m³ Xm 3,33 5,81 14,17 4,99 1,92 1,25 2,51 1,29 2,20 3,14 2,11 1,86 3,73
N 6 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
Ni AAS ng/m³ Xm 1,51 2,45 5,11 2,28 0,64 0,64 1,08 0,64 0,64 1,19 1,34 0,81 1,53
N 6 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
As AAS ng/m³ Xm 1,29 2,42 1,03 1,41 1,25 0,96 0,58 0,52 0,93 1,08 1,82 2,36 1,30
N 6 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
Cd AAS ng/m³ Xm 0,13 0,43 0,30 0,16 0,09 0,14 0,09 0,08 0,15 0,17 0,25 0,18 0,18
N 6 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5