TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Sasko-Drážďany
Okres: Gorlitz
Měřicí program: DGOR0 , Goerlitz
Identifikace ISKO: 1770
Organizace: LfULG
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m³ Xm 3,18 4,00 7,05 3,69 3,71 4,52 5,21 4,79 6,41 6,17 4,47 3,37 4,71
N 16 14 15 15 16 15 15 16 15 15 15 16
Ni AAS ng/m³ Xm 1,07 1,24 1,65 0,87 0,80 0,85 0,79 0,69 1,16 1,62 1,48 1,11 1,11
N 16 14 15 15 16 15 15 16 15 15 15 16
As AAS ng/m³ Xm 1,73 1,85 0,74 0,76 0,82 1,18 0,69 0,43 0,80 1,00 1,35 1,79 1,09
N 16 14 15 15 16 15 15 16 15 15 15 16
Cd AAS ng/m³ Xm 0,21 0,32 0,30 0,14 0,09 0,21 0,12 0,14 0,22 0,20 0,21 0,26 0,20
N 16 14 15 15 16 15 15 16 15 15 15 16