TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Sasko-Chemnitz
Okres: Annaberg
Měřicí program: DANN5 , Annaberg-Buchholz
Identifikace ISKO: 1975
Organizace: LfULG
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m³ Xm
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ni ICP-MS ng/m³ Xm
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
As ICP-MS ng/m³ Xm
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cd ICP-MS ng/m³ Xm
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pb ICP-MS ng/m³ Xm
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0