TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Jihočeský
Okres: Strakonice
Měřicí program: CKOC0 , Kocelovice
Identifikace ISKO: 2407
Organizace: ČHMÚ
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
V ICP-MS ng/m³ Xm 0,46 0,22 0,31 0,16 0,44 0,18 0,15 0,48 0,21 0,13 0,14 0,26
N 12 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 14
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 0,42 0,13 0,39 0,42 0,61 0,37 0,54 0,92 0,47 0,40 0,21 0,43
N 12 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 14
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 4,27 2,63 2,64 1,60 3,94 1,73 1,99 3,78 2,82 1,54 1,30 2,49
N 12 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 14
Fe ICP-MS ng/m³ Xm 190,19 92,63 92,36 50,97 169,61 58,72 70,54 168,39 94,35 41,68 28,82 91,99
N 12 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 14
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,30 0,20 0,48 0,30 0,32 0,14 0,15 0,33 0,15
N 12 14 16 15 15 15 15 16 15 16 10 5
Cu ICP-MS ng/m³ Xm 1,00 1,03 1,25 2,87 1,70 1,19 0,84 2,26 1,60
N 12 14 16 15 15 15 15 16 15 16 10 5
Zn ICP-MS ng/m³ Xm 18,02 8,72 9,42 6,47 6,74 4,00 6,25 11,83 13,47 7,90 6,57 9,07
N 12 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 14
As ICP-MS ng/m³ Xm 1,27 0,51 0,43 0,19 0,39 0,21 0,15 0,61 0,58 0,79 1,22 0,58
N 12 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 14
Se ICP-MS ng/m³ Xm 0,33 0,25 0,27 0,16 0,31 0,25 0,11 0,53 0,29 0,18 0,17 0,26
N 12 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 14
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,14 0,06 0,08 0,04 0,05 0,03 0,03 0,08 0,09 0,06 0,07 0,07
N 12 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 14
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 3,67 1,69 2,40 1,22 2,55 1,22 0,68 3,52 3,24 1,56 1,38 2,12
N 12 14 16 15 15 15 15 16 15 16 15 14