TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2021
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Měřicí program: CCBT0 , Čes. Budějovice-Třešň.
Identifikace ISKO: 1674
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m³ Xm 0,50 1,14 0,50 0,50 0,50 0,79 1,70 1,88 1,71 2,49 2,17 1,90 1,33
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Mn ICP-MS ng/m³ Xm 3,18 8,06 5,31 4,95 3,75 4,81 2,88 2,77 4,67 5,60 3,95 3,74 4,44
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Ni ICP-MS ng/m³ Xm 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,51 0,58 0,50 0,50 0,50 0,50 0,59
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
As ICP-MS ng/m³ Xm 0,73 0,97 0,88 0,50 0,27 0,33 0,16 0,18 0,38 0,46 0,46 0,61 0,49
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Cd ICP-MS ng/m³ Xm 0,19 0,26 0,20 0,13 0,08 0,08 0,04 0,04 0,09 0,13 0,17 0,20 0,13
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Pb ICP-MS ng/m³ Xm 3,36 4,66 4,35 2,51 1,83 2,29 1,20 1,12 2,26 3,07 2,84 3,97 2,77
N 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2