Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.11.2022 08:08 SEČ


Základní údaje
Kód: UULMA
Identifikace ISKO: 1571
Lokalita: Ústí n.L.-město
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: AMS-SRS, Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), určení vlivu na jiné složky prostředí, určení škod
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Virt. ozon - spojení měření na UULN a UULM /2005/. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2005
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2005
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2005
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2005
1 1 Hg⁰ [plynná rtuť] - AFS [nízkoteplotní plynová atomová fluorescenční spektrometrie] ng/m³ Ne Ano 0 N N A N N N 1h 12.08.2015
1 1 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N A N N N 1h 13.08.2015
1 1 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N A N N N 10min 13.08.2015
1 1 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N A N N N 1h 13.08.2015
1 1 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N A N N N 10min 13.08.2015
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N A N N N 1h 13.08.2015
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N A N N N 10min 13.08.2015
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N A N N N 1h 13.08.2015
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N A N N N 10min 13.08.2015
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N A N N N 1h 13.08.2015
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2005
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2005
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N A N N N 1h 13.08.2015
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N R N 1h 01.01.2005 29.02.2020
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N R N 10min 01.01.2005 29.02.2020
1 1 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 31.12.2012
1 1 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N R N 1h 01.01.2005 29.02.2020
1 1 Hg⁰ [plynná rtuť] - AFS [nízkoteplotní plynová atomová fluorescenční spektrometrie] ng/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2005 10.01.2011
1 1 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 30.04.2015
1 1 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 30.04.2015
1 1 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 31.12.2009
1 1 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2005 31.12.2009
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz