Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.11.2022 08:08 SEČ


Základní údaje
Kód: USTEA
Identifikace ISKO: 2248
Lokalita: Štětí
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A N R N 1h 01.01.2018
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A N R N 10min 01.01.2018
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2018
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2018
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2018
1 1 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2018
1 1 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N A R A 1h 01.01.2018
1 1 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N A R A 1h 01.01.2018
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N N A R A 1h 01.01.2018
1 1 H₂S [sirovodík] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2018
1 1 H₂S [sirovodík] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2018
1 1 TRS [celková redukovaná síra] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2018
1 1 TRS [celková redukovaná síra] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2018
1 1 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2018
1 1 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2018
1 1 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2018
1 1 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2018
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2018
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2018
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2018
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2018
1 1 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2018
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2018
1 1 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2018
1 1 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 N N N N N N 10min 01.01.2018
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2018
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2018
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2018
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pob.Ústí n/Labem AIM
pošt. přihrádka 2
400 11 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem-AIM
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472 706 053
 
E-mail: petr.goll@chmi.cz