Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.11.2022 08:08 SEČ


Základní údaje
Kód: TOREK
Identifikace ISKO: 1650
Lokalita: Ostrava-Radvanice ZÚ
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2009
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2009
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2009
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2009
1 1 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2013
1 1 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2009
1 1 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2009
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2009
1 1 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2009
1 1 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2009
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - HAIR [vlasový vlhkoměr] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2009
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2009
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2008 31.12.2008
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2003 31.12.2008
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2003 31.12.2008
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2003 31.12.2008
1 1 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2003 31.12.2008
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 30min 01.01.2006 31.05.2007
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ne Ne 0 A N N N N N 30min 01.06.2007 31.12.2008
1 1 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d/6d 06.01.2006 31.12.2007
1 1 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1d/3d 01.01.2008 29.03.2011
1 1 H₂S [sirovodík] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.01.2003 31.12.2008
1 1 H₂S [sirovodík] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2009 27.09.2017
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz