Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.11.2022 08:08 SEČ


Základní údaje
Kód: TOPOM
Identifikace ISKO: 125
Lokalita: Ostrava-Poruba ČHMÚ
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596 900 218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná), vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
V období od 1. 2. 1979 do 30. 6. 1979 byl 7denní odběr u paralelního měření SPM rozpočítám na denní vzorek. Od 1.1.1997 u měření SPM přechod na filtry průměr 50mm a regulovaný odběr. V letech 2011-2012 paralelní měření SO2 pouze 2 měsíce v roce.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 1d 01.07.2003
1 1 PM₁₀ [částice PM10] LVSman2.3 [LVS - manual filter change 2,3 m3/h] GRV [gravimetrie] µg/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 1d 01.01.2003
2 2 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 1 N N N N N N 1d 01.01.1977 31.12.1988
2 2 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1970 31.03.2003
2 3 SO₂ [oxid siřičitý] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1d 01.04.2003 31.12.2012
2 3 SO₂ [oxid siřičitý] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ano Ne 1 A N N N N N 1d 01.01.2004 31.12.2012
2 2 NO₂ [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1997 31.12.1997
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.2003 31.10.2012
2 2 NOₓ [oxidy dusíku] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.10.1991 31.12.1996
2 2 NOₓ [oxidy dusíku] - GUAJA [guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1998 31.12.2002
2 2 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 1 N N N N N N 1d 01.01.1977 31.12.1991
2 2 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.10.1971 31.05.2003
2 2 SO₄²⁻ [síranové ionty] - HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1994 31.12.1995
2 2 NO₃⁻ [dusičnanové ionty] - IC [iontová chromatografie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1994 31.12.1995
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ- pob. Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421059/43
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Laboratoř č. 2 ČHMÚ - pob.Ostrava-laboratoř
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596900263
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421043
 
E-mail: hana.smekalova@chmi.cz
Dodavatel dat č. 2 Laboratoře ČHMÚ

Tel.:
 
E-mail:
Dodavatel dat č. 3 ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava-Poruba
Tel.: 596 900 239
 
E-mail: ooco_ova@chmi.cz