Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 04.04.2022 14:54 SELČ


Základní údaje
Kód: TKAOK
Identifikace ISKO: 517
Lokalita: Karviná ZÚ
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 205
 
E-mail: martin.janko@zuova.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Za rok 2012 nebyla zaslána žádná data.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ne Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2015
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ne Ano 0 A N A A N A 1h 01.01.2015
1 1 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2015
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - WGAE [spektrofotometrie s TCM a fuchsinem (West-Gaekova)] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.2000
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.07.2004 01.12.2014
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.07.2004 31.12.2014
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - TLAM [spektrofotometrie-trietanolaminová metoda ] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 31.12.2003
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.05.1999 31.12.2014
1 1 SPM [suspendované částice] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.1981 30.04.1999
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské náměstí 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 361
 
E-mail: lucie.hellebrandova@zuova.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 200 205
 
E-mail: martin.janko@zuova.cz