Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.11.2022 08:08 SEČ


Základní údaje
Kód: SNYMP
Identifikace ISKO: 2397
Lokalita: Nymburk
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
bez krytu
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 BaA [benzo[a]antracen] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] HPLC-FL [kapalinová chromatografie s fluorescenčním detektorem] ng/m³ Ano Ne 0 A A A N R A 1d/6d 05.01.2021 03.01.2022
1 1 Chry [chrysen] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] HPLC-FL [kapalinová chromatografie s fluorescenčním detektorem] ng/m³ Ano Ne 0 A A A N R A 1d/6d 05.01.2021 03.01.2022
1 1 BbF [benzo[b]fluoranten] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] HPLC-FL [kapalinová chromatografie s fluorescenčním detektorem] ng/m³ Ano Ne 0 A A A N R A 1d/6d 05.01.2021 03.01.2022
1 1 BjF [benzo[j]fluoranten] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] HPLC-FL [kapalinová chromatografie s fluorescenčním detektorem] ng/m³ Ano Ne 0 A A A N R A 1d/6d 05.01.2021 03.01.2022
1 1 BkF [benzo[k]fluoranten] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] HPLC-FL [kapalinová chromatografie s fluorescenčním detektorem] ng/m³ Ano Ne 0 A A A N R A 1d/6d 05.01.2021 03.01.2022
1 1 B[𝑎]P [benzo[a]pyren] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] HPLC-FL [kapalinová chromatografie s fluorescenčním detektorem] ng/m³ Ano Ne 0 A A A N R A 1d/6d 05.01.2021 03.01.2022
1 1 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] HPLC-FL [kapalinová chromatografie s fluorescenčním detektorem] ng/m³ Ano Ne 0 A A A N R A 1d/6d 05.01.2021 03.01.2022
1 1 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] HPLC-FL [kapalinová chromatografie s fluorescenčním detektorem] ng/m³ Ano Ne 0 A A A N R A 1d/6d 05.01.2021 03.01.2022
1 1 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] LVSauto2.3 [LVS - automatic filter change 2,3 m3/h] HPLC-FL [kapalinová chromatografie s fluorescenčním detektorem] ng/m³ Ano Ne 0 A A A N R A 1d/6d 05.01.2021 03.01.2022
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - CLI
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244 033 451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz