Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.11.2022 08:08 SEČ


Základní údaje
Kód: SKLSA
Identifikace ISKO: 1455
Lokalita: Kladno-Švermov
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
2.7.2003 výměna analyzátoru PM10 Verewa za FH62, sonda Kalmán vzměněna za D igitel DPM10.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 10min 01.01.2004
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2004
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 10.02.1999 31.12.2003
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 10.02.1999 31.12.2003
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 10.02.1999 31.12.2003
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 10.02.1999 31.12.2003
1 1 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 A N A N R N 1h 28.06.2019 31.01.2020
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 10.02.1999 31.12.2003
1 1 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 28.06.2019 31.01.2020
1 1 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 28.06.2019 31.01.2020
1 1 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 28.06.2019 31.01.2020
1 1 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 28.06.2019 31.01.2020
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 28.06.2019 31.01.2020
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 28.06.2019 31.01.2020
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 28.06.2019 31.01.2020
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 28.06.2019 31.01.2020
1 1 T [teplota (blíže neurčená)] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 10.02.1999 31.08.1999
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 28.06.2019 31.01.2020
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 28.06.2019 31.01.2020
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 28.06.2019 31.01.2020
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 28.06.2019 31.01.2020
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz