Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2022-11-15 08:08 CET


Basic data
Code: PPLVA
Old ISKO number: 1105
Locality: Plzen-Doubravka
Type of measuring programme: Automated measuring program
Measuring networks: National air pollution monitoring network , EUROAIRNET
Administrator
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
Target of the measuring programme
Evalution of concentration in urban areas, Usage for operational management and regulation (SRVS)
Cover
container (air-conditioned)
Note
Kontejner umístěn na severovýchodním okraji okresu PM, za městskou aglomera cí ve směru převažujícího proudění, přibližně 1km od zástavby. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní.
Measurements
Lab. Supp. Component Sampling method Measuring method Unit A R Par. Acc. ICT Met. tr. Valid. Tests ek. Uncert. Interval Date of start Date of end
1 1 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 10min 2004-01-01
1 1 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 NO₂ [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 NOₓ [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 O₃ [ozone] - UVABS [UV-absorption] µg/m³ Yes Yes 0 A A A A R A 1h 2004-01-01
1 1 PM₂.₅ [fine particles PM2.5] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes Yes 0 A N A A A A 1h 2015-04-15
1 1 PM₁₀ [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes Yes 0 A N A A A A 1h 2004-01-01
1 1 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-11-05
1 1 WV [wind velocity] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2004-11-05
1 1 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-11-05
1 1 WD [wind direction] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2004-11-05
1 1 WVm [short-term wind velocity maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-11-05
1 1 WVm [short-term wind velocity maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] m/s No Yes 0 N N A N N N 10min 2004-11-05
1 1 WDm [short-term wind direction maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-11-05
1 1 WDm [short-term wind direction maximum] - U-SONIC [ultrasonic anemometer] deg Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2004-11-05
1 1 h [relative air humidity (h. of air)] - CAP [capacitance sensor] % No Yes 0 N N A N N N 1h 2004-01-01
1 1 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-01-01
1 1 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 Yes Yes 0 N N A N N N 10min 2004-01-01
1 1 T2m [temperature 2m above terrain] - PT100 [resistance method] K Yes Yes 0 N N A N N N 1h 2004-01-01
1 1 SO₂ [sulphur dioxide] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-01-19 2003-12-31
1 1 NO [nitrogen monoxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-01-19 2003-12-31
1 1 NO₂ [nitrogen dioxide] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-01-19 2003-12-31
1 1 NOₓ [nitrogen oxides] - CHLM [chemiluminescence] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-01-19 2003-12-31
1 1 CO [carbon monoxide] - IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m³ Yes Yes 0 A N N N N N 1h 2004-01-01 2012-12-31
1 1 CO [carbon monoxide] - IRABS [IR corel. absorption spectrometry] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-09-07 2003-12-31
1 1 O₃ [ozone] - UVABS [UV-absorption] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1994-09-07 2003-12-31
1 1 PM₁₀ [particles PM10] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ Yes No 0 N N N N N N 30min 1995-10-24 2003-12-31
1 1 SPM [suspended particulate matter] - RADIO [radiometry - beta ray absorption] µg/m³ No No 0 N N N N N N 30min 1994-01-19 1995-10-23
1 1 WV [wind velocity] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-11-04
1 1 WV [wind velocity] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 30min 1994-12-20 2003-12-31
1 1 WV [wind velocity] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 10min 2004-01-01 2004-11-04
1 1 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-11-04
1 1 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 30min 1994-12-20 2003-12-31
1 1 WD [wind direction] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 10min 2004-01-01 2004-11-04
1 1 WVm [short-term wind velocity maximum] - OPEL [optoelectronic method] m/s No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-11-04
1 1 WDm [short-term wind direction maximum] - OPEL [optoelectronic method] deg No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2004-11-04
1 1 p [atmospheric pressure] - APRESS [atmospheric pressure measurement] hPa No No 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2009-12-31
1 1 p [atmospheric pressure] - APRESS [atmospheric pressure measurement] hPa No No 0 N N N N N N 30min 1994-12-20 2003-12-31
1 1 h [relative air humidity (h. of air)] - CAP [capacitance sensor] % No No 0 N N N N N N 30min 1994-12-20 2003-12-31
1 1 RAIN [precipitation amount (rain am.)] - RAIN [standard rain gauge] mm No Yes 0 N N N N N N 1h 2004-01-01 2010-12-31
1 1 RAIN [precipitation amount (rain am.)] - RAIN [standard rain gauge] mm No No 0 N N N N N N 30min 2000-10-26 2003-12-31
1 1 GLRD [global radiation] - TDM [temperature difference method] W/m 2 No No 0 N N N N N N 30min 1994-12-20 2003-12-31
1 1 T2m [temperature 2m above terrain] - PT100 [resistance method] K No No 0 N N N N N N 30min 1994-12-20 2003-12-31
List of laboratories
Laboratory number 1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
List of data suppliers
Supplier number 1 ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256643
 
E-mail: jan.hadinger@chmi.cz