Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 04.04.2022 14:54 SELČ


Základní údaje
Kód: HHKSA
Identifikace ISKO: 396
Lokalita: Hr.Král.-Sukovy sady
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n/L
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Od 1.8.2018 se na základě smlouvy se ZÚ Ústí n. Labem stává dodavatelem dat ČHMÚ.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R N 1h 01.01.2016
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R N 1h 01.01.2016
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R N 1h 01.01.2016
1 1 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2016
1 1 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2016
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2016
1 1 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2016
2 2 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
2 2 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
2 2 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
2 2 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
2 2 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 30min 01.06.2001 31.08.2015
2 2 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
2 2 PM₁₀ [částice PM10] - TEOM [oscilační mikrováhy (TEOM)] µg/m³ Ne Ano 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.08.2015
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
400 01 Ústí n. Labem
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Laboratoř č. 2 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem, Centrum hyg. laboratoří
Jana Černého 361
50341 Hradec Kralové
Tel.: 495 809 083
 
E-mail: josef.fabian@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ZÚ se sídlem v Ústí n. L.
Pasteurova 9
400 01 Ústí n. Labem
Tel.: 477 751 542
 
E-mail: pavel.knedlik@zuusti.cz
Dodavatel dat č. 2 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem, Centrum hyg. laboratoří
Jana Černého 361
50341 Hradec Kralové
Tel.: 495 809 083
 
E-mail: josef.fabian@zuusti.cz