Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 06.06.2022 12:37 SELČ


Základní údaje
Kód: DSCHK
Identifikace ISKO: 1453
Lokalita: Schwartenberg
Typ měřicího programu: Kombinované měření
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umvelt und Landwirtschaft
Geschaftsbereich 4
014 45 Radebeul
Tel.: +49351/8312715
 
E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Na nezalesněném vrcholu hory, cca 60m od horské boudy. Vrchol je využíván k turistice. Z druhé strany, za horskou boudou, je parkoviště s příjezdovou komunikací. Horská - vrcholová.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2012
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2012
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2012
1 1 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2012
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d 01.01.2006
1 1 BZN [benzen] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2012
1 1 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2012
1 1 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2012
1 1 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2012
1 1 T [teplota (blíže neurčená)] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2012
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2012
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2012
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.04.1998 31.12.2011
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.04.1998 31.12.2011
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.04.1998 31.12.2011
1 1 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2007 31.12.2007
1 1 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.04.1998 31.12.2011
1 1 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - GRV [gravimetrie] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 1d/2d 01.01.2006 31.12.2008
1 1 BZN [benzen] - GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2001 31.12.2011
1 1 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 04.02.1998 31.12.2011
1 1 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 04.02.1998 31.12.2011
1 1 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2006 31.12.2011
1 1 T [teplota (blíže neurčená)] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 04.02.1998 31.12.2011
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2006 31.12.2011
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.2006 31.12.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 Staatliche Betriebsgesellschaft fur Umwelt und Landwirtschaft
Geschaftsbereich 4
014 45 Radebeul
Tel.: +49351-8312715
 
E-mail: poststelle.bful@smul.sachsen.de
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Sachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtachft und Geologie
Referat 51 - Luftqualitat
013 11 Dresden
Tel.: +493518928 5103
 
E-mail: