Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.11.2022 08:08 SEČ


Základní údaje
Kód: BMISA
Identifikace ISKO: 1135
Lokalita: Mikulov-Sedlec
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu, IRIS
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - pob.Brno
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS), data pro výzkum. projekty, modely, verifikace atp.
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 10min 01.01.2004
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 01.01.2004
1 1 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2010
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 01.01.2004
1 1 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] uSv/hod Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 RAD_A [RAD_A] - RAD [dosimetr] uSv/hod Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.02.2004
1 1 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] uSv/hod Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 RAD_B [RAD_B] - RAD [dosimetr] uSv/hod Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] uSV/hod Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 RAD_C [RAD_C] - RAD [dosimetr] uSV/hod Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2006
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2006
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2006
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2006
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ano Ano 0 N N A N N N 10min 01.01.2004
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N A N N N 1h 01.01.2004
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.1994 31.12.2003
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.1994 31.12.2003
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.1994 31.12.2003
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.1994 31.12.2003
1 1 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 06.03.1996 31.12.2003
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 21.10.1995 31.12.2003
1 1 SPM [suspendované částice] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.1994 20.10.1995
1 1 NH₃ [amoniak] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 13.05.2011
1 1 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.04.1998 31.12.2003
1 1 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2012
1 1 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.04.1998 31.12.2003
1 1 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.04.1998 31.12.2003
1 1 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 17.03.2004 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.04.1998 31.12.2003
1 1 MXY [m-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 16.03.2004
1 1 MXY [m-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.04.1998 31.12.2003
1 1 PXY [p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 16.03.2004
1 1 PXY [p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 30min 01.04.1998 31.12.2003
1 1 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2003
1 1 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1995 31.12.2003
1 1 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 31.12.2004
1 1 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 N N N N N N 30min 11.06.1996 31.12.2003
1 1 T [teplota (blíže neurčená)] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1996 19.06.2003
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1996 23.11.2003
1 1 RAIN [množství srážek] - RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 N N N N N N 1h 01.01.2004 02.03.2015
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.01.1996 23.11.2003
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 N N N N N N 30min 01.10.2003 23.11.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-pob.Brno-AMS
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421044
 
E-mail: zuzana.vranova@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ-Brno AIM
Kroftova 43
61667 Brno
Tel.: 541421046
 
E-mail: jachym.brzezina@chmi.cz