Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 04.04.2022 14:54 SELČ


Základní údaje
Kód: BBMKA
Identifikace ISKO: 2323
Lokalita: Brno-Zvonařka
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Statutární město Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
Tel.: 542 173 331
 
E-mail: halm.vladimir@brno.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.09.2018
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.09.2018
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.09.2018
1 1 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.09.2018
1 1 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.09.2018
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.09.2018
1 1 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.09.2018
1 1 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N N N N N 10min 01.09.2018
1 1 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.09.2018
1 1 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N N N N N 10min 01.09.2018
1 1 p [atmosférický tlak] - APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.09.2018
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.09.2018
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N N N N N 1h 01.09.2018
1 1 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.09.2018 04.01.2022
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 SUEZ Facility a.s.
Drčkova 2798/7
628 00 Brno
Tel.: 542 174 406, 602712289
 
E-mail: radek.jordan@suez.com
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Statutární město Brno
Kounicova 67
601 67 Brno
Tel.: 542 174 558
 
E-mail: durnova.marketa@brno.cz