Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.11.2022 08:08 SEČ


Základní údaje
Kód: BBMAA
Identifikace ISKO: 1639
Lokalita: Brno-Arboretum
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: AMS-SRS
Správce měřicícho programu, adresa
Statutární město Brno
Malinovského nám. 3
601 67 Brno
Tel.: 542 173 331
 
E-mail: halm.vladimir@brno.cz
Cíl měřicího programu
stanovení repr. konc. pro osídlené části území
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.07.2013
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.07.2013
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 N N A A N N 1h 01.07.2013
1 1 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N N N 1h 27.04.2019
1 1 PM 1 [jemné částice PM1] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N N N 1h 27.04.2019
1 1 PM₂.₅ [jemné částice PM2,5] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N N N 1h 27.04.2019
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - OPEL [optoelekronická metoda] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N N N 1h 27.04.2019
1 1 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N N N N N 1h 27.10.2012
1 1 WV [rychlost větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ano Ano 0 N N N N N N 10min 27.10.2012
1 1 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N N N N N 1h 27.10.2012
1 1 WD [směr větru] - OPEL [optoelekronická metoda] deg Ano Ano 0 N N N N N N 10min 27.10.2012
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ano Ano 0 N N N N N N 1h 27.10.2012
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ano Ano 0 N N N N N N 1h 27.10.2012
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 N N A N N N 1h 27.10.2012 26.04.2019
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 SUEZ Facility a.s.
Drčkova 2798/7
628 00 Brno
Tel.: 542 174 406, 602712289
 
E-mail: radek.jordan@suez.com
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 Statutární město Brno
Kounicova 67
601 67 Brno
Tel.: 542 174 558
 
E-mail: durnova.marketa@brno.cz