Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.11.2022 08:08 SEČ


Základní údaje
Kód: ASRO5
Identifikace ISKO: 1651
Lokalita: Praha 10-Šrobárova
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM2.5
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
NRL pro venk. ovzduší
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082375
 
E-mail: bohumil.kotlik@szu.cz
Cíl měřicího programu
data pro výzkum. projekty, modely, verifikace atp.
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Ti [titan] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ne Ne 0 N A A A N A 14d 01.06.2017
1 1 Cr [chrom] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 14d 01.01.2008
1 1 Mn [mangan] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 14d 01.01.2008
1 1 Ni [nikl] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 14d 01.01.2008
1 1 As [arsen] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 14d 01.01.2008
1 1 Cd [kadmium] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 14d 01.01.2008
1 1 Pb [olovo] - ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m³ Ano Ne 0 A A A A R A 14d 01.01.2008
1 1 Cr [chrom] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2007 31.12.2007
1 1 Mn [mangan] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2007 31.12.2007
1 1 Ni [nikl] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 14d 15.01.2007 31.12.2007
1 1 As [arsen] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2007 31.12.2007
1 1 Cd [kadmium] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2007 31.12.2007
1 1 Pb [olovo] - AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m³ Ano Ne 0 N N N N N N 14d 01.01.2007 31.12.2007
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 SZÚ-Praha 10
Šrobárova 48
10042 Praha 10-Vinohrady
Tel.: 267082523
 
E-mail: hana.hruskova@szu.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 NRL pro venk. ovzduší
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082375
 
E-mail: bohumil.kotlik@szu.cz