Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 04.04.2022 14:54 SELČ


Základní údaje
Kód: AREPA
Identifikace ISKO: 771
Lokalita: Praha 1-n. Republiky
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: Státní síť imisního monitoringu, EUROAIRNET
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda odběru Metoda analýzy Jednotka A R Par. Akr. MPZ Met. náv. Valid. Test. ek. Nejist. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 26.06.2007
1 1 NO₂ [oxid dusičitý] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 26.06.2007
1 1 NOₓ [oxidy dusíku] - CHLM [chemiluminiscence] µg/m³ Ano Ano 0 A A A A R A 1h 26.06.2007
1 1 PM₁₀ [částice PM10] - RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m³ Ano Ano 0 A N A A A A 1h 25.07.2007
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 26.06.2007 31.07.2008
1 1 SO₂ [oxid siřičitý] - UVFL [UV-fluorescence] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 10min 26.06.2007 31.07.2008
1 1 CO [oxid uhelnatý] - IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.07.2007 31.05.2009
1 1 O₃ [ozon] - UVABS [UV-absorpce] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 26.06.2007 31.05.2011
1 1 BZN [benzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 17.07.2007 31.03.2012
1 1 TLN [toluen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ano 0 A N N N N N 1h 26.06.2007 31.03.2012
1 1 EBZN [etylbenzen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.08.2007 31.12.2009
1 1 MPXY [m,p-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.08.2007 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] - GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m³ Ano Ne 0 A N N N N N 1h 01.10.2007 31.12.2009
1 1 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 26.06.2007 31.12.2012
1 1 WV [rychlost větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 10min 26.06.2007 31.12.2012
1 1 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 26.06.2007 31.12.2012
1 1 WD [směr větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 10min 26.06.2007 31.12.2012
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 1h 26.06.2007 31.12.2012
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] - OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ano 0 N N N N N N 10min 26.06.2007 31.12.2012
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 1h 26.06.2007 31.12.2012
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] - U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 N N N N N N 10min 26.06.2007 31.12.2012
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] - CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 N N N N N N 1h 26.06.2007 31.12.2012
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ano 0 N N N N N N 1h 12.07.2007 31.12.2012
1 1 GLRD [sluneční záření] - TDM [metoda teplotní diference] W/m 2 Ne Ano 0 N N N N N N 10min 16.07.2007 31.12.2012
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] - PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 N N N N N N 1h 26.06.2007 31.12.2012
Laboratoře, adresa
Laboratoř č. 1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033451
 
E-mail: stepan.rychlik@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č. 1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz