CCHU, Churáňov

Stav v roce: 2021


Základní údaje
Kód lokality: CCHU
Název: Churáňov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Jihočeský
Okres: Prachatice
Obec (ZÚJ): Stachy
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)
Churáňov 4
384 73 Stachy
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Plzeň
Mozartova 41
323 00 Plzeň
Tel.: 377256641
 
E-mail: tomas.fory@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 4´ 6.368" sš 13° 36´ 53.285" vd
Nadmořská výška: 1118 m
Doplňující údaje
Terén: vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10%
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Kontejner umístěn v areálu profesionální meteorologické stanice, asi 20m severovýchodně od budovy.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
CCHUA Automatizovaný měřicí program
CCHUM Manuální měřicí program
CCHU0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1988 Datum zániku: