PM₁₀ - částice PM10

Hodinové, denní, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2021
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Látka: PM₁₀ - částice PM10
Jednotka: µg/m³
Denní LV: 50,0
Denní TE: 35
Roční LV: 40,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Hodinové hodnoty Denní hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO Max. 95% Kv 50% Kv Max. 36 MV VoL 50% Kv X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda Datum 99.9% Kv 98% Kv Datum Datum VoM 98% Kv C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
MOLJA
Detail
919430
ČHMÚ
(1075)
Olomouc-Hejčín
Automatizovaný měřicí program
RADIO
138,0 ~ 63,0 21,0 100,0 44,5 25 21,9 35,6 18,0 18,6 30,0 25,6 15,28 363
26.02. ~ 01.01. 84,0 10.02. 08.12. 25 75,0 90 90 91 92 22,0 1,71 1
MOLSA
Detail
1315198
ZÚ-Ostrava
(1197)
Olomouc-Šmeralova
Automatizovaný měřicí program
OPEL
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 28,6 16,2 17,9 ~ 268
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 90 91 87 0 ~ ~ 95