Roční mokrá depozice

Rok 2013
Organizace Správa CHKO Železné hory
Analýza Měsíční hodnoty
   Látka    Jednotka Kód měřicího programu
EPOMB EPOMS
RAIN mm 860,80 674,20
H+ mg/m² 9,61 10,04
Na+ mg/m² 113,81 175,26
K+ mg/m² 357,17 1126,59
NH4 + mg/m² 459,17 927,29
Mg2+ mg/m² 81,18 189,80
Ca2+ mg/m² 290,83 592,03
Mn mg/m² 16,64 107,89
Zn mg/m² 11,03 10,31
Pb mg/m² 0,79 0,76
Cd mg/m² 0,05 0,04
Ni mg/m² 0,22 1,73
F- mg/m² 9,59 14,94
Cl- mg/m² 312,18 662,28
NO3 - mg/m² 1544,86 2875,99
SO4 2- mg/m² 1098,32 2498,25