Roční mokrá depozice

Rok 2013
Organizace Geologický ústav AV ČR
Analýza Měsíční hodnoty
   Látka    Jednotka Kód měřicího programu
SLESB SLESE SLESS
RAIN mm 674,10 586,80 479,40
H+ mg/m² 8,63 5,71 12,10
Na+ mg/m² 55,98 78,35 129,30
K+ mg/m² 146,22 1356,65 2032,32
NH4 + mg/m² 298,80 149,71 426,32
Mg2+ mg/m² 30,43 184,47 237,26
Ca2+ mg/m² 187,11 644,57 558,14
Mn mg/m² 34,01 54,58 203,17
Zn mg/m² 5,75 6,81 9,09
Pb mg/m² 0,29 0,33 0,53
Cd mg/m² 0,03 0,06 0,05
Ni mg/m² 0,21 0,15 0,26
F- mg/m² 6,74 6,72 19,67
Cl- mg/m² 264,89 296,22 760,44
NO3 - mg/m² 1085,47 2176,06 3905,26
SO4 2- mg/m² 912,18 1265,29 2736,04